Послуги та ціни

Друзі, я буду рада допомогти вам у роботі над вашою статтею або книгою.

Щоб оцінити якість моїх послуг, ви можете безкоштовно замовити пробне редагування або коректуру тексту (не більше 7000 знаків з пробілами).

Послуги, які я надаю:

Коректура тексту

Ціна: від 12 грн за 1000 знаків з пробілами

Під час коректури виправляю помилки, обдруківки та інші недоліки, які ускладнюють сприйняття тексту.

Вичитую: журнали, окремі статті, посібники, монографії, художні та документальні твори, інші матеріали, у тому числі зверстані.

Мови: українська, російська.

У фокусі:

 • мовні помилки;
 • типографіка (пробіли, тире, дефіси, лапки тощо).

Під час коректури тексту:

 1. Виправляю орфографічні та пунктуаційні помилки.
 2. Виявляю та позначаю смислові неточності, повтори.
 3. Уніфікую скорочення, одиниці виміру.
 4. Стежу за однотипним накресленням і правильним використанням лапок, апострофа, дефіса, мінуса, тире та інших спеціальних символів.
 5. Перевіряю правильність оформлення й нумерації рисунків, таблиць, формул, посилань.

Якщо текст зверстано (pdf), додатково:

 1. Звіряю таблиці, формули та рисунки з оригіналом.
 2. Позначаю технічні недоліки верстки (помилки в розстановці колонтитулів, колонцифр, переносів і висячі рядки).
 3. Перевіряю відповідність номерів сторінок і назв заголовків у змісті і в тексті.
 4. Контролюю єдність оформлення (шрифтові виділення, підлеглість заголовків, однотипність рубрик одного рівня, оформлення таблиць, рисунків, формул, посилань, підписів та ін.).

Літературне редагування тексту

Ціна: від 25 грн за 1000 знаків з пробілами

Завдання літературного редагування — стилістична витриманість тексту та грамотність. Виправляю не лише окремі помилки, а й за потреби перебудовую речення та фрагменти тексту.

Редагую: майбутні книги та статті.

Мови: українська, російська.

У фокусі:

 • мовні огріхи;
 • стилістична єдність.

Під час літературного редагування:

 1. Усуваю смислові та стилістичні недоліки.
 2. Виправляю орфографічні та пунктуаційні помилки.
 3. Уніфікую терміни, назви, скорочення, одиниці виміру.
 4. Відстежую повтори.
 5. Перевіряю правильність оформлення й нумерації рисунків, таблиць, формул, посилань.

Повне редагування тексту

Ціна: від 40 грн за 1000 знаків з пробілами

Текст опрацьовую з огляду на його читацьке та функціональне призначення, приділяючи увагу і формі, і змісту.

Редагую: майбутні книги, статті для журналів та сайтів.

Мови: українська, російська.

У фокусі:

 • структурна цілісність;
 • послідовність і метод викладу;
 • логічність та обґрунтованість суджень;
 • фактаж (точність, новизна, актуальність);
 • стиль і мова (складність для сприйняття, термінологія).

Під час редагування тексту:

 1. Оптимізую структуру і стиль викладу.
 2. Усуваю смислові недоліки.
 3. Відстежую повтори.
 4. Перевіряю точність цитат і фактичних даних.
 5. Адаптую для певної аудиторії.
 6. Виправляю орфографічні та пунктуаційні помилки.
 7. Уніфікую терміни, назви, скорочення, одиниці виміру.
 8. Перевіряю правильність оформлення й нумерації рисунків, таблиць, формул, посилань.
 9. Допомагаю укласти службові тексти (покажчики, посилання, коментарі, тематичні списки літератури).

Оформлення списків літератури

Ціна: від 5 грн за 1 позицію

Списки літератури оформлюю відповідно до національних стандартів (ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання») або за рекомендованими МОН міжнародними стилями оформлення наукових публікацій.

Знаходжу повні описи видань за каталогами бібліотек.

Перевіряю всі вказані URL.

Як оформити список літератури