Портфоліо

Відносини із замовниками вибудовую на основі конфіденційності, тому в портфоліо — лише частина проєктів, над якими я працювала як редактор, коректор, автор, перекладач.

Зразки правок та кілька уривків із відредагованих текстів можна подивитися тут.

Літературне редагування та коректура

Серія видань для ГО «Центр дослідження армії, конверсії та роззброєння»

Навчальні видання для Міжнародного фонду соціальної адаптації:

 • Коленіченко Т. І., Вербицька А. В., Петрик О. Л. Сприяння у працевлаштуванні та створенні бізнесу як шлях до реінтеграції військовослужбовців та ветеранів АТО/ООС в умовах сучасного суспільства. Навчально-методичний посібник. 144 с.
 • Шаповалова Т. В. Соціальний аудит та моніторинг і оцінка в управлінській діяльності. Навчальний посібник. 152 с.
 • Крисоватий А., Коруц У., Островерхов В. та ін. Підприємництво. Підручник. 332 с.

Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво»

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво
 • Випуск 68 (І). 234 с.
 • Випуск 69 (І). 236 с.

«Порадник юним журналістам»

Автор: Youth MediaLab. 120 с.

ВЦ «Академія» і ТОВ «Академвидав»

Редактор у серіях «Альма-матер» та «Монограф».

 • Бровдій В. М. Еволюційне вчення. Підручник. 336 с.
 • Димань Т. М., Мазур Т. Г. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів. Підручник. 520 с.
 • Докієнко Л. М., Клименко В. В., Акімова Л. М. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. 408 с.
 • Тітов І. Г. Вступ до психофізіології. Навчальний посібник. 296 с.
 • Трут О. О. Операційний менеджмент. Підручник. 348 с.
 • Згуровський М. З., Пахомов Ю. М., Філіпенко А. С. Геоекономічні сценарії розвитку і Україна. Монографія. 328 с.
 • Іванишин П. Критика і метакритика як осмислення літературності. Монографія. 288 с.
 • Горак Роман. Кров на чорній ріллі. Есе-біографія Василя Стефаника. 608 с.

Журнал «PROMaison»

Літературний редактор.

Підготувала до друку 9 випусків по 54 сторінки.

ТОВ «Пріма Едіторе»

Редактор науково-популярних журналів.

 • «Солнечная система. Теллурий» (підготувала до друку 53 випуски по 24 сторінки).
 • «Властелин Колец. Шахматы» (27 випусків по 12 сторінок).
 • «Чудеса природы» (23 випуски по 20 сторінок).

Тексти на замовлення і переклади

Авторські проєкти