Коректура дисертації: кейс

У цій статті я розповідаю, як саме вичитую дисертації.

Коректура дисертації: кейс

Ви хотіли б замовити редагування дисертації, але, можливо, всі наявні в тексті проблеми закриє коректорська вичитка. Це і швидше, і дешевше. Нижче я детально розповідаю, на чому саме фокусуюсь під час коректури.

Тематика дисертацій, з якою я працюю, — економіка, історія, право, філософія.

Коректура дисертації передбачає:

 1. Перевірку нумерації розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул та ін.
 2. Виправлення орфографічних та пунктуаційних помилок.
 3. Уніфікацію термінів, назв, скорочень, дат тощо.
 4. Внесення технічних правок.
 5. Оформлення списку літератури відповідно до вимог ДСТУ.

Я — не науковий редактор. Я не оцінюю зміст дисертації, глибину розкриття теми та вичерпність фактичних даних. Я допомагаю викласти наявний матеріал українською літературною мовою.

1. Нумерація розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул та ін.

За вимогами Міністерства освіти і науки України до оформлення дисертації, розділи, підрозділи, пункти і підпункти нумерують арабськими цифрами за таким зразком:

 • розділ: 1;
 • підрозділ: 1.1;
 • пункт: 1.1.1;
 • підпункт: 1.1.1.1.

При нумерації формул і рисунків через крапку ставлять номер розділу та порядковий номер формули або рисунка: рис. 1.1. Аналогічно нумерують таблиці.

Під час коректури я перевіряю відповідність нумерації вимогам і правильність ієрархії розділів та інших структурних елементів. Також стежу за коректністю посилань у тексті на рисунки, формули, таблиці.

2. Орфографічні та пунктуаційні помилки

Під час коректури дисертації максимально усуваю граматичні, орфографічні, синтаксичні та інші мовні огріхи.

Наприклад, з огляду на контекст виправляю такі слова і словосполуки:

 • в цілому — загалом;
 • в залежності — залежно від;
 • відносяться — належать;
 • дозволяти — давати змогу;
 • носить характер — має характер;
 • таким чином — отже.

Також прибираю незначні стилістичні недоліки: розмовні вирази, невиправдані повтори, дублювання смислів, порушення лексичної сполучуваності, неправильне вживання слів та ін. Ґрунтовну роботу над стилем виконую лише під час редагування.

Приклади стилістичних помилок

 • До: Слідом за цим визначенням маємо зазначити…
 • Після: Слід зазначити…
 • До: …хоча, знову ж таки, строго кажучи, немає жодної різниці…
 • Після: …хоча немає жодної різниці…
 • До: Те, що також відрізняє настрої від емоцій, полягає в тому, що вони не мають…
 • Після: Настрої відрізняються від емоцій тим, що не мають…
 • До: Окрім того, варто розуміти, що загострення проблем…
 • Після: Окрім того, загострення проблем…
 • До: Давайте дещо доповнимо написане, вказавши на той факт, що у період з 1970 по 2016 рік…
 • Після: Із 1970 по 2016 рік…
 • До: Щодо питання кола наукових праць, котрі присвячені вивченню сучасної злочинності, то варто зазначити, що дана проблема була опрацьована значною кількістю різних дослідників.
 • Після: Проблема сучасної злочинності опрацьована багатьма дослідниками, про що свідчить обсяг наукових праць із цієї теми.

Для перевірки написання слів користуюся академічними словниками та чинним правописом (2019).

3. Уніфікація термінів, назв, скорочень, дат тощо

Якщо по тексту трапляються різні варіанти написання певного терміна, обов’язково узгоджую з автором, який варіант лишити.

Назви організацій, партій, органів влади, адміністративних одиниць тощо мають відповідати історичному періоду, про який ідеться в тексті, але їх написання не може мати в тексті кілька версій.

Імена науковців, політичних діячів, публічних осіб подають з двома ініціалами або з одним, але однаково по всьому тексту.

Перелік умовних позначень (скорочень) розміщують після змісту, також їх розшифровують у тексті при першому згадуванні. Загальновідомі позначення можна не пояснювати.

Дати наводять повністю (наприклад, 1 січня 2020 року) або скорочено (01.01.2020), але в однаковому форматі по всьому тексту.

Рік — чотиризначний: 1930-ті роки, а не: 30-ті роки ХХ століття.

4. Технічні правки

До оформлення дисертацій діють такі вимоги:

 • шрифт: Times New Roman;
 • кегль: 14 пт;
 • поля: ліве — не менше 20—25 мм, праве — не менше 10 мм, верхнє і нижнє — не менше 20 мм.

Під час читання видаляю зайві розриви рядків, м’які переноси, подвійні пробіли.

Лапки й тире роблю однаковими: «» або ” “, — або –.

Можу допомогти з форматуванням таблиць і набиранням формул.

5. Список літератури

За вимогами Міністерства освіти і науки, список використаних джерел оформлюють з урахуванням положень ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Джерела розташовують за алфавітом, у порядку появи посилань у тексті або хронологічно. Зазвичай їх розміщують в алфавітному порядку.

Як оформити список літератури

Я виправляю список літератури за вимогами національного стандарту. Також за потреби розставляю по тексту цифри-посилання на джерела.

Щоб дізнатися точну ціну або замовити коректуру, надішліть кілька сторінок вашого тексту на пошту digital.redaktor@gmail.com та розкажіть про свої побажання, й ми узгодимо з вами вартість, термін виконання та інші умови співпраці.

Також вичитую збірники наукових праць і монографії.

Детальніше про послуги тут.

Читайте також:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *